Samarbeid

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

NORSK SYSTEMISK BINDEVEVSSYKDOM OG VASKULITTREGISTER (NOSVAR)

Pasientenes innsats er nødvendig

Interessen for bruk av NOSVAR-data i forskning og kvalitetssikring har vært stor de siste årene. Pasientene som velvillig stiller opp ved å la seg registrere er grunnlaget for all forskning og kvalitetssikring i NOSVAR. Revmatologer, stipendiater og andre forskere gjør registreringer, beregninger og publiserer resultatene. Data fra NOSVAR bidrar også til økt kvalitet på pasientinformasjonen som gis via muntlig og skriftlig fra leger og sykepeiere. Sammen med pasientene drar vi lasset for å fremskaffe ny kunnskap om revmatiske bindevevssykdommer og vaskulitter.

Samarbeid med andre revmatologiske avdelinger

Vitenskapelige, internasjonalt publiserte manuskripter er utarbeidet i samarbeid med samtlige norske revmatologi avdelinger som da også er representert på forfatterlistene.

Internt samarbeid

Felles prosjekter med Immunologi og transfusjonsmedisin og Institutt for indremedisinsk forskning er etablert for å avdekke sykdomsmekanismer. Felles publikasjoner med avdelingene for lungesykdommer, nyresykdommer, hjertesykdommer, immunologi, fysioterapi, patologi og radiologi er publisert.

Eksternt samarbeid

Samarbeid med Odontologisk fakultet UiO  førte i 2011-2014 til et vellykket PhD prosjekt for kandidat Tone Berge Enger (disputas 31.10. 2014). Et nytt prosjekt som omfatter både PhD- og post-doc arbeider er under utarbeidelse.

Internasjonalt samarbeid

Forskning på sjeldne sykdommer gjøres ofte ved samarbeid på tvers av landegrensene. NOSVAR deltar i flere slike prosjekter.

EUSTAR er et felles europeisk forskningssamerbeid om systemisk sklerose. I 2015 bidro Revmatologisk seksjon og NOSVAR til forskningsresultater publisert i form av fem manuskripter i Annals of Rheumatic Diseases som regnes som verdens beste tidsskrift for revmatologi.

Genetikk (karlegging av arvelige faktorer som disponerer for sykdommene).

  • Systemisk sklerose utforskes genetisk i samarbeid med en internasjonal forskergruppe i Spania (Spanish Scleoderma Group), ledet av professor Javier Martin. Data fra NOSVAR har bidratt med betydelig til en rekke publikasjoner i velrenomerte tidsskrift siden 2010.
  • Temporal arteritt blir genetisk kartlagt i samarbeid med gruppen til professor Miguel A Gonzalez-Gay i Spania.
  • En ny studie på GPA/Wegeners granulomatose pågår i samarbeid med Universitetet i Uppsala og andre svenske sentra

EuMyoNet: Samarbeid om pasienter med myositt.

Fremtiden vil vise at viktige forskningsresultater vil bli oppmnådd gjennom nasjkonale og internasjonale samarbeidsprosjekter. Det er gledelig at NOSVAR i økende grad er etterspurt og deltar.

(Palm 2016)